Varaa aika  

Fysioterapia

Eläinfysioterapian tarkoituksena on kuntouttaa eläimiä joiden toimintakyky on madaltunut vamman tai sairauden seurauksena. Eläinfysioterapeutit antavat lihashuollollisia hoitoja, neuvontaa ja opastusta eläinten hoidossa, harjoittamisessa, sekä ravintoon liittyvissä asioissa. Usein eläinfysioterapeutti kuntouttaa eläimiä eläinlääkärin suorittaman leikkauksen jälkeen.

Eläinfysioterapia perustuu aina fysioterapeuttiseen tutkimukseen, jossa selvitetään eläimen mahdolliset toimintakykyyn vaikuttavat tekijät.

Eläinfysioterapeutit työskentelevät yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Eläinlääkärin antama diagnoosi on fysioterapeutille tärkeä tieto joka auttaa terapian suunnittelussa. Sairaan eläimen kuntoutus edellyyttää aina myös eläinlääkärin tutkimusta. Näin varmistetaan eläimen oikea hoito/terapia parhaan kuntoutustuloksen saavuttamiseksi.

Eläinfysioterapeutti on peruskoulutukseltaan Fysioterapeutti joka on suorittanut opisto-, tai ammattikorkeakoulutasoisen fysioterapeutin ammattitutkinnon, sekä eläinfysioterapeutin erikoistumisopinnot ammattikorkeakoulussa.

Eläinten kuntoutus on osa nykypäivän eläinten lääketieteellistä hoitoa. Kuntoutusta toteutetaan useimmiten eläinlääkärin suorittaman kirurgisen hoidon jälkeen, toimintakyvyn normalisoitumiseksi.

Eläimiä kuntoutetaan myös niissä sairaustapauksissa, joissa eläintä ei voida kirurgisesti hoitaa. Useita eri hermostollisia sairauksia, sekä erilaisia rappeumasairauksia sairastavia eläimiä kuntoutetaan, jolloin eläimen hyvä elämänlaatu voidaan säilyttää jopa vuosia sairaudesta huolimatta.

Ohessa esimerkkinä muutamia eri eläimen kuntoutuksessa ja hoidossa käytettäviä terapiamuotoja:

Lihasten ja luurakenteiden manuaalinen käsittely:

Manuaalisella käsittelyllä tarkoitetaan lihasten ja sidoskudosten, sekä nivel- ja nikamarakenteiden käsittelyä. Manuaalisella käsittelyllä vaikutetaan lihasten ja nivelten liikkuvuuteen ja elastisuuteen. Manuaalista terapiaa käytetään myös usein nivelten ja nikamien virheasentojen kuntouttamiseen.

Neuraalikudoksen manuaalinen käsittely:

Hermokudosta voidaan myös käsitellä manuaalisesti. Mm. vamman aiheuttaman hermon liukumattomuus on yleisimpiä manuaalisella terapialla hoidettavia neuraalikudoksen käsittelyitä.

Sähköhoidot:

Yleisimmin eläimillä käytetään sähköhoitoja kivun hoitoon. TENS-sähköhoito on yleisimmin käytetty sähkökipuhoito, jolla saadaan hyviä hoitotuloksia erityisesti selkärankaperäisten kipujen hoidossa. NMES-sähköhoitoa käytetään hermovaurion aiheuttamien halvausoireiden kuntoutuksessa, jolloin lihakselle tuotetaan supistusreaktioita sähköisesti. Edellämainitut sähköhoitomuodot ovat täysin kivuttomia.

Akupunktio:

Kiinalaisesta lääketieteestä periytyvä akupunktiohoito on otettu myös länsimaalaiseen koululääketieteteeseen ja eläinlääketieteeseen vahvasti suosiotaan kasvattavana hoitomuotona. Akupunktiolla voidaan hoitaa useita eri sairauksia, mutta yleisimmin eläinfysioterapeutit käyttävät akupunktiota tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien aiheuttamien kipujen hoitamiseen, sekä lihasten rentouttamiseen.

Liikehoidot ja liikemallia korjaava terapia:

Liikehoitoja käytetään usein eri halvausoireiden kuntoutuksessa, sekä leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa. Eläinfysioterapeutti tekee eläimestä tutkimuksensa perusteella liikeanalyysin, jonka pohjalta eläintä harjoitetaan oikean liikemallin aikaansaamiseksi. Yleisimpiä harjoitusmuotoja ovat erilaiset tasapainoharjoitteet, esteharjoittelu ja vesiterapia. Eläinfysioterapeutti laatii eläimen omistajille kirjalliset ohjeet kotona tapahtuvaan harjoitteluun joka on tärkeä osa eläimen fysioterapiaa.

 

AJANVARAUS NETISSÄ: Sähköinen ajanvaraus
SOITA AJANVARAUS: (08) 554 5850
LISÄTIETOA: info@ouluek.fi