Keuhkotulehdus

 

Vaisuus, kuume ja hengitystieoireet nyt tehostettuun seurantaan!

Keuhkotulehdus koiralla.


Evira on tiedottanut 13.1.2016 Suomessa löytyneistä yksittäisistä kuolemaan johtaneista hengitystietulehduksista, joissa yhtenä aiheuttajana on ollut Streptococcus equi zooepidemicus (www.evira.fi). Muita aiheuttajia äkkikuolemille ovat olleet Escherichia coli ja Bordetella bronchiseptica bakteerit.

Tilanteen kartoitus

Koirien voimakkaista hengitystietulehduksista ja äkillisistä kuolemista on ollut paljon keskustelua viime aikoina, mutta todellista määrää tai aiheuttajia ei ole tiedossa. Haluamme nyt kerätä tietoa äkkikuolemien määrästä, eläinlääkärin suosituksesta keuhkokuumeen takia lopetetuista koirista sekä hoidosta huolimatta menetetyistä koirista. Jos koirasi on kuollut kuvatunlaisiin oireisiin neljän kuukauden sisällä, toivomme sinun täyttävän tämän kaavakkeen. Selvittämisen kannalta olisi hyvin tärkeää, että mahdollisimman monen koiran kuolinsyy selviäisi patologin tekemässä tutkimuksessa. Ohjeet lähettämistä varten Evira tai Yliopistollinen Eläinsairaala.

Otamme lämpimästi osaa kaikkien koiransa menettäneiden suruun.

Paniikkiin ei syytä

Jos hengitystietulehduksien aiheuttajaksi paljastuu Eviran esiinnostama Streptococcus zooepidemicus-bakteeri, on tärkeintä ymmärtää miksi lieviinkin oireisiin pitää reagoida välittömästi. Yhdellä kuolleella koiralla tartunta on varmistettu. Kokosimme tähän tekstiin tietoa Streptococcus zooepidemicus bakteerista. Oireilevat koirat ovat olleet yksittäistapauksia eikä kaikilla koirilla ole alttiutta sairastua vakavasti. Tapahtumia tai koulutuksia ei ole tarvetta tämänhetkisen tiedon perusteella peruuttaa tai koirien tapaamisia rajoittaa. Jos koira oireilee, pidetään se toki erossa muista oireiden keston ajan ja vähintään kaksi viikkoa oireiden päättymisen jälkeen. Monella hengitystieoireilevalla on ihan normaali kennelyskä. Evira on luvannut tiedottaa lisää, jos tarvetta ilmenee.

Maailmalla suurien kenneleiden ongelma

Streptococcus equi zooepidemicus bakteeri on beeta-hemolyyttinen streptokokki, joka esiintyy yleisesti hevosen hengitysteissä ja se voi aiheuttaa hevosilla lieviä hengitystieoireita. Koirilla tartunnoista on raportoitu 1970-luvusta lähtien. Suurta sairastuvuutta ja kuolleisuutta aiheuttaneita epidemioita on ollut Pohjois-Amerikassa, Isossa-Britanniassa ja Koreassa erityisesti löytöeläinkenneleissä ja greyhound-kenneleissä. Altistavina tekijöinä tartunnalle on pidetty stressiä, raskasta treenaamista, muita puolustuskykyä huonontavia sairauksia ja suurta koiratiheyttä.

Oireilu kehittyy nopeasti – kaikki eivät sairastu

Streptococcus zooepidemicus voi aiheuttaa hemorragisen keuhkotulehduksen, joka voi johtaa kuolemaan 24-48 tunnissa. Pahasti sairastuneiden koirien elimistö muodostaa erittäin paljon tulehduksenvälittäjäaineita (esim. TNF-, IL-8, ja IL-6) bakteerin tavattuaan ja tämä ylireagointi saa aikaan voimakkaan kudostuhon. Tämän eri yksilöillä erilaisen reaktiotavan takia perheen kaikki koirat eivät sairastu. Kaikkea bakteerin taudinaiheuttamiskyvystä ja siihen vaikuttavista tekijöistä ei vielä tiedetä. Bakteerista on voinut mutatoitua ärhäkämpiä ja helpommin tarttuvia kantoja, jolloin epidemiat voivat tulevaisuudessa yleistyä. Oireettomat koirat voivat kantaa bakteeria ylähengitysteissään. Suomesta ei ole tietoa kuinka yleinen bakteeri on koirilla.

Epämääräisiä oireita ja korkea kuume

Alkuvaiheessa oireilu voi muistuttaa kennelyskää (rohiseva yskä ja sierainvuoto) tai koira nostaa yhtäkkiä korkean kuumeen ilman muita oireita. Tartunnan edetessä koiralle kehittyy nopeasti hengenahdistusta ja veristä sierainvuotoa. Keuhkoihin kehittyy hemorraginen ja kuolioiva keuhkotulehdus. Koira voi löytyä myös kuolleena ilman mitään havaittuja ennakko-oireita eli aina tartuntaa ei voi havaita ajoissa. Ensioireet ovat erittäin tärkeää tunnistaa heti, jotta bakteeri saataisiin nujerrettua ja estettyä voimakas kudostuho.

Laboratoriokokeissa nähdään usein voimakkaasti kohonnut crp-tulehdusarvo ja tulehdussolujen voimakas nousu, elinarvot ovat tyypillisesti normaalit.

Oireet usein viikossa-kahdessa tartunnasta

Tartunnan voi saada ainakin suorissa kontakteissa. Kaikkea tarttumisesta ei tiedetä, mutta sopivissa olosuhteissa tartunta voi todennäköisesti välillisesti levitä ihmisten, tilojen ja hoitovälineiden kautta. Ulkomaisissa löytöeläinkenneleissä, joissa tartunta on diagnosoitu, uudet populaatioon tuotavat koirat sairastuivat tyypillisesti 7-14 päivän kuluttua, osa sairastui vasta viikkojen kuluttua. Kennelolosuhteissa bakteeri on eristetty pahasti sairastuneiden koirien naapureilta otetuista nielun vanutikkunäytteistä sekä ympäristöstä. Jotta uudet sairastumiset kenneltiloissa on saatu estettyä, on sairaat ja oireettoman koirat erotettu, oireettomat koirat lääkitty ja tilat siivottu, desinfioitu ja kuivatettu.

Bakteeri voi myös tarttua ihmiseen, mutta sairastapaukset ovat olleet harvinaisia.

Ajoissa tunnistettu, lääkitty ja tukihoidettu koira voi toipua bakteerista täysin.

Jos koirasi on normaalia vaisumpi, tulee kuume mitata hyvin herkästi ja hakeutua heti hoitoon jos kuume ylittää 39,5 astetta ja/tai oireina on jonkinasteista yskää/kakomista, sierainvuotoa tai tihentynyttä hengitystä. Puoli vuorokauttakin voi olla näille potilaille liian pitkä odotusaika!

Jaa artikkeli: