Ekinokokkoosi

Echinococcus granulosus (HIRVIEKINOKOKKI) ja Ehnicoccus multilocularis (MYYRÄEKINOKOKKI):

Lemmikkieläinten lisääntynyt matkailu on lisännyt riskiä saada maahamme uusia eläintauteja. Varsinkin koirien osalta virustaudit ovat hyvin hallinnassa tehokkaiden rokotteiden ansiosta eikä bakteeritautejakaan koeta merkittävänä uhkana lukuun ottamatta ehkä leptospiroosia ja bruselloosia. Ulkomaan matkaa lemmikkinsä kanssa suunnittelevan omistajan pelonaihe onkin usein erilaiset loistaudit. Koiralla ja kissalla esiintyy kymmeniä sellaisia loislajeja, joita meillä Suomessa ei esiinny. Useimmat tällaiset loiset eivät selviä Suomen olosuhteissa.

Lemmikille oireeton, ihmiselle hengenvaarallinen

Ekinokokkoosi on yleensä koiraeläimillä esiintyvä, mutta myös kissaan tarttuva loissairaus, jonka merkitys perustuu loisen toukkamuotojen aiheuttamiin ongelmiin väli-isännässä, erityisesti ihmisessä. Koira tai kissa saa tartunnan syömällä joko infektoituneen jyrsijäväli-isännän (myyräekinokokki) tai märehtijän elimistössä esiintyvän infektiivisen toukkamuodon (hirviekinokokki). Ihminen saa tartunnan infektoituneen ketun, koiran tai kissan ulosteissa olevista munista. Tavallisin infektiolähde ihmiselle on infektoituneiden kettujen saastuttamat marjat ja sienet.

Echinococcus multilocularis aiheuttaa ihmisessä vakavan, jopa kuolemaan johtavan maksasairauden. Väli-isännän, eli ihmisen maksaan kehittyy useista pikkurakkuloista koostuva loiskysta, joista jokaisen sisällä on runsaasti loisen esiasteita. Ajan myötä monilokeroinen loisrakkula tuhoaa koko maksakudoksen. Loisrakkulasta voi myös levitä etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Ennen yli 90 % ihmisellä todetuista ekinokokkoositartunnoista päätyi kuolemaan 10 vuoden kuluessa diagnoosista. Nykyisin tilaa voidaan parantaa kirurgian (muuttuneiden maksa-alueiden kirurginen poisto, maksansiirrot) sekä lääkityksen avulla.

Myyräekinonokin Suomeen pääsyn ehkäiseminen

Ekinokokkia ei tarvitse ottaa huomioon suomalaiskoiran tai kissan rutiiniloislääkityksessä, kun taas tuontikoiralla ja kissalla lääkitys ekinokokkeja vastaan on Suomeen pääsyn edellytys. Myyräekinokokkoosia ei esiinny Suomessa ja loinen myös halutaan pitää maamme rajojen ulkopuolella. Ruotsin, Norjan ja Iso-Britannian tavoin Suomessa on Maa- ja Metsätalousministeriön eläinlääkintäosaston asettama loislääkityspakko kaikille niille koirille, jotka saapuvat Suomeen niistä maista, joissa myyräekinokokkoosia esiintyy. Myyräekinokokkia tavataan Euroopassa, Amerikan pohjoisosissa, Aasiassa sekä paikoitellen Pohjois-Afrikassa. Koiran ja kissan ekinokokki-infektio hoidetaan pratsikvanteelia sisältävällä matolääkkeellä (Drontal®, Droncit®).

Eläinlääkärintodistus ekinokokkoosilääkityksestä

Ekinokokkoosilääkityksen lemmikille antaa eläinlääkäri ja todistus siitä on esitettävä Suomeen saavuttaessa. Maahantuonnin ehto on ekinokokkihäädön antaminen enintään 30 vuorokautta ennen maahantuontia. Lääke kuitenkin poistuu 48 h:n kuluessa elimistöstä ja tämän jälkeen uusi tartunta on mahdollinen. Jos matka kestää pitempään kuin 2 vrk, on suositeltavaa uusia lääkitys vielä 24-48 h ennen Suomeen saapumista. Tällä varmistetaan, ettei ekinokokkoosi leviä Suomeen.

Hirviekinokokki poroissa

Hirviekinokokkia ei ole koskaan tavattu suomalaiskoirilla tai kissoilla. Sitä tavataan vuosittain lihantarkastuslöydöksenä porojen keuhkoista Suomen Lapissa. Tällaisten infektoituneiden teurasjätteiden syöttäminen voi tartuttaa koiraan E. granulosus- heisimadon. Tartuntariskin takia poron ja hirventeurastusjätteiden raakana antamista koirille tulisi välttää. Mikäli tartuntariski on olemassa, tulisi poro- ja metsästyskoirille antaa loishäätö ajoittain ekinokokkiin tehoavalla valmisteella.

AJANVARAUS NETISSÄ: Sähköinen ajanvaraus
SOITA AJANVARAUS: (08) 554 5850
LISÄTIETOA: info@ouluek.fi