Varaa aika  

Neurologia

Neurologiassa tutkitaan hermoston sairauksia. Koirien ja kissojen hermoston sairauksien tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kohtaukset, kipuilu, heikkous, jalkojen halvaantuminen sekä poikkeava käyttäytyminen/mielentila.

Tavallisimpia tutkittavia sairauksia ovat epilepsia ja erilaiset selkävaivat, kuten välilevyongelmat.

 

Neurologista sairautta epäillessä potilaille tehdään aina ensin sekä yleis- että neurologinen eli hermostosairauksien tutkimus. Neurologisessa tutkimuksessa arvioidaan potilaan vireystila, liikkeet, asentotuntoreaktiot, selkäydinrefleksit, aivohermojen toiminta sekä tarvittaessa kiputunto.

Tutkimuksen perusteella ongelma voidaan paikallistaa tiettyyn hermoston alueeseen. Ongelman paikallistamisen jälkeen päätetään tarvittavista jatkotutkimuksista. Jatkotutkimuksena potilaalle voidaan tehdä esimerkiksi magneettikuvaus. Oulun Eläinklinikalla on oma eläinten kuvaukseen suunniteltu magneettikuvauslaite.

Eläinten hermoston sairaudet

Hermoston sairaudet jaetaan keskushermoston ja ääreishermoston sairauksiin.

Keskushermoston sairauksiin kuuluvat aivojen eri osien sekä selkäytimen ongelmat.

Keskushermoston sairauksien tutkimisessa käytetään magneettikuvaus- ja tietokonetomografialaitteita. Epilepsiaa epäiltäessä potilailta voidaan lisäksi tutkia aivosähkökäyrä. Kuulontutkimuslaitetta käytetään, jos potilaalla epäillään kuuroutta.

 

Ääreishermoston sairauksiin kuuluvat hermojuurten, ääreishermojen, hermolihasliitoksen sekä lihasten sairaudet.

Ääreishermoston sairauksia tutkittaessa potilailta otetaan usein esimerkiksi verinäytteitä, geenitestejä sekä lisäksi tarvittaessa tehdään esimerkiksi lihassähkökäyrätutkimus ja otetaan lihas- ja/tai hermokudoksesta koepala.

 

Oulun Eläinklinikalla tehdään myös selkäkirurgiaa, esimerkiksi välilevytyrän korjauksia. Teemme myös virallisia syringomyelia kuvauksia sekä BAER-kuulotestejä.

AJANVARAUS NETISSÄ: Sähköinen ajanvaraus
SOITA AJANVARAUS: (08) 554 5850
LISÄTIETOA: info@ouluek.fi