Cushingin tauti

Yleistä taudista

Cushingin oireyhtymä on seurausta lisämuaiskuoren hormonien, erityisesti kortisolin, liikatuotannosta. Se voi olla seurausta pitkäaikaisesta glukokortikoidi-/ kortisolilääkityksestä tai elimistön itsensä tuottaman kortisolin liikatuotannosta. Syynä kortisolin liikatuotantoon voi olla aivolisäkkeen tai lisämunuaisen kuorikerroksen kasvain tai näiden elinten toimintahäiriö.

Taudin esiintyminen

Tauti on kissalla harvinainen, mutta koiralla yleinen. Sitä esiintyy usenmiten keski-ikäisillä tai vanhemmilla koirilla. Tautia on usein pienillä roduilla: maltankoiralla, villakoiralla, mäyräkoiralla, bostoninterrierillä. Suurilla roduilla esim.boksereilla, on usein kyseessä lisämunuaisen kuorikerroksen kasvain.

Taudin oireet

Yleisiä oireita ovat mm. runsas juominen ja virtsaaminen. Tyypillistä on myös lisääntynyt ruokahalu ja lihavuus sekä alakuloisuus ja lihasheikkous. Potilaalla saattaa esiintyä myös alentunutta lämmönsietokykyä, läähätystä ja käytöshäiriöitä.

Tautiin liittyy usein myös iho-oireita, joista mainittakoon ohut iho, mustapäät ja ihon tummuminen. Eläimellä voi olla myös symmetrisiä karvattomia ihoalueita erityisesti kyljissä.

Taudin hoito

Hoitona joko lääkehoito, kirurginen hoito tai näiden molempien yhdistelmä. Lääkkeenä käytetään mitotaania, joka tuhoaa lisämunuaiskuoren soluja ja aiheuttaa hormonien erityksen vähenemisen. Hoito on elinikäinen. Lääkkeitä käsiteltäessä on kätettävä suojakäsineitä.

Alkuannos

Mikäli lääkityksen johdosta ilmenee hoidon alkuvaiheessa sivuoireita: ruokahaluttomuutta, oksentelua, ripulointia, voimattomuutta jne. jakakaa lääkeannos 2-4 antokertaan vuorokaudessa ja sekoittakaa lääke ruokaan. Jos oireet siitä huolimatta jatkuvat, ottakaa yhteys eläinlääkäriin.

Ylläpitoannos

Jos ylläpitohoidon aikana ilmenee sivuvaikutuksia, ottakaa yhteys hoitavaan eläinlääkäriin.

Kontrollikäynti

Eläinlääkäri ottaa kontrolliverinäytteen ensimmäisen kerran noin 1,5 kuukauden kuluttua ja sen jälkeen 3-6 kuukauden välein.

Taudin ennuste

Ennuste mitotaanihoitoa saaneella eläimellä on epävarma. Osalta potilaista (n.25%) lääkehoito joudutaan lopettamaan sivuvaikutusten vuoksi. Osa elää hoidolla jopa 3-5 vuotta.

Ensimmäisenä taudin aiheuttamista oireista häviää runsas juominen (parissa viikossa). Ihomuutosten häviäminen ja karvankasvu alkaa hitaimmin (noin 3-5 kuukauden kuluessa).

AJANVARAUS NETISSÄ: Sähköinen ajanvaraus
SOITA AJANVARAUS: (08) 554 5850
LISÄTIETOA: info@ouluek.fi